Glavni / Rehabilitacija

27. Pojas donjih udova. Kostur donjih udova

Skelet donjih udova sastoji se od zdjeličnog pojasa i kostura slobodnih donjih udova (nogu). Zdjelični pojas na svakoj strani formiran je ekstenzivnom zdjeličnom kosti. [1967 Tatarinov VG - Anatomija i fiziologija]

Kostur trake donjih ekstremiteta formira dvije zdjelične kosti i križ s trtičnom kosti. U kosti slobodnog donjeg ekstremiteta spadaju: femur, kosti noge i stopala. Kosti stopala su pak podijeljene u kosti tarzusa, metatarzusa i falanga prstiju.

Kostur donjeg ekstremiteta, desno. A - pogled s prednje strane; B - stražnji pogled; 1 - karlična kost (os coxae); 2 - femur (femur); 3 - čašica (čašica); 4 - tibia (tibia); 5 - fibula; 6 - kosti stopala (ossa pedis) [1989 Lipchenko V. Ya Samusev R P - Atlas normalne ljudske anatomije]

Zdjelična kost (os coxae) u djece sastoji se od tri kosti: ileum, stidni i bedreni, spojeni u području hrskavice acetabuluma. Nakon 16 godina, hrskavica se zamijeni koštanim tkivom i formira se monolitna karlična kost.

Karlična kost, desno; unutarnji pogled. 1 - gornji stražnji dio ilijačne kralježnice (spina iliaca posterior superior); 2 - donji stražnji dio ilijačne kralježnice (spina iliaca posterior inferior); 3 - aurikularna površina (facies auricularis); 4 - lučna linija (linea arcuata); 5 - veliki bedreni bedž (incidence ischiadica major); 6 - tijelo bedrene kosti (corpus ossis ischii); 7 - bedreni kralježnica (spina ischiadica); 8 - mali bedrenac (incisura ischiadica minor); 9 - otvor za zatvaranje (foramen obturatum); 10 - bedreni tuber (tuber ischiadicum); 11 - ogranak bedrene kosti (ramus ossis ischii); 12 - donja grana stidne kosti (ramus inferior ossis pubis); 13 - simfizijska površina (facies symphysialis); 14 - gornji ogranak stidne kosti (ramus superior ossis pubis); 15 - stidni grb (crista pubica); 16 - tijelo stidne kosti (corpus ossis pubis); 17 - tijelo ileuma (corpus ossis ilii); 18 - donja prednja ilijačna kralježnica (spina iliaca anterior inferior); 19 - gornja prednja ilijačna kralježnica (spina iliaca anterior superior); 20 - jastožna jama (fossa iliaca); 21 - ilealna tubrositost (tuberositas iliaca) [1989 Lipchenko V. Ya Samusev RP - Atlas ljudske normalne anatomije]

Karlična kost, desno; pogled izvana. 1 - greben ilijake (crista iliaca); 2 - gornja prednja ilijačna kralježnica (spina iliaca anterior superior); 3 - donji prednji dio ilijačne kralježnice (spina iliaca anterior inferior); 4 - acetabulum (acetabulum); 5 - djetelina acetabula (incisura acetabuli); 6 - pubic tubercule (tuberculum pubicum); 7 - otvor za zatvaranje (foramen obturatum); 8 - bedreni gomolj (tuber ischiadicum); 9 - mali bedrenac (incisura ischiadica minor); 10 - bedreni kralježnica (spina ischiadica); 11 - veliki bedreni žleb (incisura ischiadica major); 12 - donji stražnji dio ilijačne kralježnice (spina iliaca posterior inferior); 13 - donja glutealna linija (linea glutea inferior); 14 - gornji stražnji dio ilijačne kralježnice (spina iliaca posterior superior); 15 - prednja glutealna linija (linea glutea anterior); 16 - stražnja glutealna linija (linea glutea posterior) [1989 Lipchenko V. Ya Samusev R P - Atlas normalne ljudske anatomije]

Klin kosti (os ilium) - najveći dio zdjelične kosti, je njegov gornji dio. Razlikuje zgusnuti dio - tijelo i plosnati dio - krilo ilija, završavajući s grbom. Na krilu postoje dvije izbočine na prednjoj i stražnjoj strani: gornji prednji i donji prednji ilijačni bodovi su ispred, a stražnje gornje prednje i donje stražnje ilijačne bodlje. Gornja prednja ilijačna kralježnica je lako opipljiva. Na unutarnjoj površini krila nalazi se ilijačna jama, a na glutealnoj (vanjskoj) površini tri grube glutealne linije - prednji stražnji i donji. Iz tih linija počinju glutealni mišići. Zadnji dio krila je zgusnut, na njemu se nalazi ušna (zglobna) površina za artikulaciju sa sakrumom.

Pubis (os pubis) je prednji dio zdjelične kosti. Sastoji se od tijela i dvije grane: gornje i donje. Na gornjoj grani stidne kosti nalazi se stidni tubercul i stidni vrh, koji prolazi u lučnu liniju Ilije. Na spoju pubične kosti s ileumom postoji ilijačno-javna eminencija.

Išijalna kost (os ischii) čini donji dio zdjelične kosti. Sastoji se od tijela i grane. Donji dio grane kosti ima zadebljanje - ischial tubercle. Na stražnjem rubu tijela kostiju je izbočina - bedreni kralježnica, razdvajajući velike i male bedrene zakrpe.

Grane stidne i bedrene kosti tvore otvor za zatvaranje. Zatvara se tankom membranom za zaključavanje vezivnog tkiva. U gornjem dijelu nalazi se kanal obturatora omeđen obturatornim sulkusom pubične kosti. Kanal služi za prolazak krvnih žila istog imena i živca. Na vanjskoj površini zdjelične kosti na spoju tijela ileuma, stidne i ishijalne kosti nastaje značajna depresija - acetabulum. [1986 Gavrilov LF Tatarinov VG - Anatomija]

Zdjelica u cjelini. Zdjelica (karlica) je formirana od zdjeličnih kostiju, sakruma, trtača i njihovih zglobova.

Postoje velike i male zdjelice. Granica koja ih razdvaja proteže se od rta kralježnice duž lučnih linija kostiju ilijačne kosti, zatim duž gornjih grana stidnih kostiju i gornjeg ruba pubične simfize. Velika zdjelica formirana je pomoću raširenih krila ilijačne kosti i služi kao potpora za unutarnje organe trbušne šupljine. Zdjelicu tvore zdjelična površina sakruma i trtica, bedrene i stidne kosti. Razlikuje se gornji i donji otvor (ulaz i izlaz) i šupljina. U zdjelici su mokraćni mjehur, rektum i unutarnji genitalni organi (maternica, jajovodi i jajnici kod žena; prostata, sjemeni mjehurići i vas deferens kod muškaraca).

U strukturi zdjelice otkrivaju se genitalne razlike: ženska zdjelica je široka i kratka, krila ilijačnih kostiju uvelike su proširena. Kut između donjih grana stidnih kostiju - kut ispod glave - je dosadan, rt gotovo nikad ne viri u zdjeličnu šupljinu, križ je širok, kratak i ravan. Ove osobine su posljedica vrijednosti ženske zdjelice kao rodnog kanala. U opstetričkoj praksi za karakterizaciju zdjelice koriste se parametri velike i male zdjelice. [1988 Vorobyova E A Gubar AV Safyannikova E B - Anatomija i fiziologija: udžbenik]

Ženska zdjelica; pogled odozgo. 1 - granična linija (tinea terminalis); 2 - anatomski konjugat ili ravni promjer male zdjelice; 3 - poprečni promjer (promjer transversa) zdjelice; 4 - kosi promjer (prečnik kosine) zdjelice [1989 Lipchenko V. I Samusev RP - Atlas ljudske normalne anatomije]

Ženska zdjelica; pogled odozdo (akušerski položaj). 1 - izravna veličina izlaza male zdjelice; 2 - poprečna veličina izlaza iz zdjelice [1989 Lipchenko V. I Samusev RP - Atlas normalne ljudske anatomije]

Veličina velike zdjelice žene. 1 - udaljenost grebena (distantia cristarum); 2 - spinous distanca (distantia spinarum); 3 - udaljenost pljuvanja (distantia trochanterica) [1989 Lipchenko V. Ya Samusev RP - Atlas normalne ljudske anatomije]

Veličina zdjelice žene. 1 - istinito, ili opstetričko, konjugirano (conjugata vera); 2 - vanjski konjugat (conjugata externa); 3 - dijagonalni konjugat (conjugata diagonalis); 4 - izravna veličina izlaza iz zdjelice (promjer recta) [1989 Lipchenko V. Ya Samusev RP - Atlas ljudske normalne anatomije]

Femur (femur) je najduža kost u ljudskom tijelu. Ona razlikuje tijelo, proksimalni i distalni kraj. Sferna glava na proksimalnom kraju je okrenuta prema medijalnoj strani. Ispod glave je vrat; nalazi se pod tupim kutom prema uzdužnoj osi kosti. Na mjestu prijelaza cerviksa u tijelo kosti nalaze se dvije izbočine: veliki ražanj i mali ražanj (trohanter major i trochanter minor). Velika ražnja leži vani i opipljiva. Između pljuvaka na stražnjoj površini kosti prolazi intertroke grebena, uzduž prednje površine krošnje.

Femur, točno. A - stražnji pogled; B - pogled sprijeda; B - pogled lijevo; 1 - glava butne kosti (caput ossis femoris); 2 - vrat femura (collum ossis femoris); 3 - veliki ražanj (trochanter major); 4 - mali ražanj (trochanter minor); 5 - fossa pljuvanja (fossa trochanterica); 6 - intertrohanički grb (crista intertrochanterica); 7 - glutealna tuberoznost (tuberositas glutea); 8 - medijalna usna (labium mediate) grube linije; 9 - bočna usna (labium laterale) grube linije; 10 - mišićno skeletna jama (fossa intercondylaris); 11 - medijalni kondil (condylus medialis); 12 - lateralni kondil (condylus lateralis); 13 - medijski epikondil (epicondylus medialis); 14 - lateralni epikondil (epicondylus lateralis); 15 - tijelo femura (corpus femoris); 16 - gruba linija (linea aspera); 17 - intertrochanter linija (linea intertrochanterica); 18 - jama glave bedrene kosti (fovea capitis ossis femoris) [1989 Lipchenko V. Ya Samusev RP - Atlas normalne ljudske anatomije]

Tijelo femura je zakrivljeno, izbočina okrenuta prema naprijed. Prednja površina tijela je glatka, uzduž stražnje površine prolazi gruba linija. Distalni kraj kosti je donekle spljošten prednje i stražnje strane i završava u lateralnom i medijalnom kondilu. Iznad njih rastu medijski i lateralni epikani sa strane. Između potonjeg nalazi se iza jame, na prednjoj - površini čašice (za artikulaciju s patelom). Iznad latinske jame nalazi se ravna, trokutasta poplitealna površina. Femoralni kondili imaju zglobne površine za povezivanje s tibijom.

Patela (čašica) ili čašica čašice je najveća sesamoidna kost; zatvorena je u tetivu kvadricepsa i uključena je u stvaranje koljenskog zgloba. Ona razlikuje prošireni gornji dio - baza i suženi, okrenuti prema dolje dio - vrhu.

Kosti potkoljenice: tibija, smještena u sredini i fibularno, zauzima bočni položaj.

Shin kosti, točno. A - pogled s prednje strane; B - stražnji pogled; B - pogled s desne strane; I - tibia (tibia); 1 - gornja zglobna površina (fades articularis superior); 2 - medijalni kondil (condylus medialis); 3 - lateralni kondil (condylus lateralis); 4 - tijelo tibije (corpus tibiae); 5 - tibialna tubrositost (tuberositas tibiae); 6 - medijska margina (margo medialis); 7 - oštrica (margo anterior); 8 - interkostalna margina (margo interosseus); 9 - srednji gležanj (malleolus medialis); 10 - donja zglobna površina (facies articularis inferior). II - fibula: 11 - tijelo fibule (corpus fibulae); 12 - glava fibule (caput fibulae); 13 - oštrica (margo anterior); 14 - lateralni gležanj (malleolus lateralis); 15 - nadmorska visina (eminentia intercondylaris); 16 - linija mišića soleusa (linea m. Solei) [1989 Lipchenko V. Ya Samusev RP - Atlas ljudske normalne anatomije]

Tibia se sastoji od tijela i dva kraja. Proksimalni kraj je mnogo deblji, postoje dva kondila: medijalni i lateralni, artikulirajući se s femoralnim kondilom. Između kondoma je među-mišićna visina. Na vanjskoj strani lateralnog kondila nalazi se mala fibularna zglobna površina (za povezivanje s glavom fibule).

Tijelo tibije je trokutastog oblika. Prednji rub kosti oštro viri, na vrhu se pretvara u tubusnost. Na donjem kraju kosti s medijske strane nalazi se silazni proces - srednji gležanj. S dna, na distalnom kraju kosti, nalazi se zglobna površina za kombinaciju s talusom, na bočnoj strani - rezanje fibule (za spajanje s fibulom).

Fibularna kost (fibula) je relativno tanka, a nalazi se prema van od tibije. Gornji dio fibule je zgusnut i zove se glava. Na glavi je vrh okrenut prema van i unatrag. Glava fibule artikulira se s tibijom. Tijelo kosti ima trokutasti oblik. Donji kraj kosti je zadebljan, naziva se lateralni gležanj, a nalazi se u blizini talus kosti izvana. Rubovi kosti noge, okrenuti jedan prema drugome, nazivaju se interosisni; na njih je pričvršćena međusobno membrana (membrana) tibije.

Kosti stopala podijeljene su u kosti s tarzalom, metatarzalne kosti i falange (nožne prste).

Kosti stopala, desno; stražnja površina. 1 - talus (talus); 2 - talusni blok (trochlea tali); 3 - glava talusa (caput tali); 4 - kalkaneus (kalkaneus); 5 - kalcanus gomolja (tuber calcanei); 6 - navikularna kost (os naviculare); 7 - sfenoidne kosti (ossa cuneiformia); 8 - kockasta kost (os cuboideum); 9 - metatarzus (metatarzus); 10 - kosti prstiju stopala (ossa digitorum pedis) [1989 Lipchenko V. Ya Samusev R P - Atlas ljudske normalne anatomije]

Tarsal kosti se odnose na kratke spužvaste kosti. Ima ih sedam: gležanj, peta, kvadar, skafoid i tri klina. Talus ima tijelo i glavu. Na gornjoj površini tijela nalazi se blok; zajedno s kostima noge formira skočni zglob. Kalkaneus, najveći od kostiju tarzusa, nalazi se ispod talusa. Na toj je kosti dobro izraženo zadebljanje - peta kalkaneusa, proces koji se naziva potpora talusu, talus i kuboidne zglobne površine poslužit će za povezivanje s odgovarajućim kostima.

Kockasta kost se nalazi ispred kalkaneusa, a navikularna kost leži ispred glave talusa. Tri klinaste kosti - srednja, srednja i lateralna - distalno od naikularne kosti.

Pet metatarzalnih kostiju nalaze se ispred kuboidnih i sfenoidnih kostiju. Svaka metatarzalna kost se sastoji od baze, tijela i glave. Po njihovim se osnovama artikuliraju s kostima tarzusa, a glavama s proksimalnim falangama prstiju.

Prsti, poput prstiju, imaju tri falange, osim prvog prsta, koji ima dvije falange.

Kostur stopala ima svojstva zbog svoje uloge kao dijela potpornog aparata u vertikalnom položaju tijela. Uzdužna osovina stopala gotovo je pod pravim kutom u odnosu na os noge i bedra. U ovom slučaju, kosti stopala ne leže u istoj ravnini, već tvore poprečni i uzdužni lukovi, okrenuti s udubljenjem prema potplatu, a izbočina - prema stražnjem dijelu stopala. Zbog toga se stopalo oslanja samo na petu kalkaneusa i na glave metatarzalnih kostiju. Vanjski rub stopala ispod, gotovo dodiruje površinu nosača i naziva se prateći luk. Unutarnji rub stopala je podignut - to je proljetni luk. Takva struktura stopala osigurava joj potporu i opružne funkcije, što je povezano s vertikalnim položajem ljudskog tijela i uspravnim položajem. [1986 Gavrilov LF Tatarinov VG - Anatomija]

Anatomija donjih udova čovjeka: strukturne značajke i funkcije

Anatomija ljudskih donjih ekstremiteta razlikuje se od ostalih koštanih struktura u tijelu. To se dogodilo zbog potrebe za kretanjem bez prijetnje kralježnice. Kada hodate, noge osobe proljeće, opterećenje na ostatak tijela je minimalno.

Značajke strukture donjih ekstremiteta

Kostur donjih udova je komplementaran, u kojem postoje tri glavna sustava:

Glavna funkcionalna razlika između anatomije donjih ekstremiteta od bilo koje druge - stalna mobilnost bez rizika od oštećenja mišića i ligamenata.

Još jedna karakteristična značajka pojasa donjih ekstremiteta je najduža tubularna kost u ljudskom skeletnom sustavu (femur). Noge i donji udovi su najteže oštećeni organi u ljudskom tijelu. Za prvu pomoć trebate barem znati strukturu ovog dijela tijela.

Kostur donjeg dijela tijela sastoji se od dva dijela:

 • karlična kost;
 • dvije zdjelične kosti povezane sa sakrumom čine zdjelicu.

Zdjelica se čvrsto i nepomično pričvršćuje za tijelo, tako da se na tom području ne pojavljuje nikakva šteta. Na prijelazu ovog dijela morat će se hospitalizirati osoba i minimizirati njegovo kretanje.

Preostali elementi su slobodni, nisu fiksirani s drugim koštanim sustavima:

 • tibijalna kost koja čini potkoljenicu;
 • kosti tarzusa (stopala);
 • metatarzalne kosti;
 • kosti nožnih prstiju;
 • bedna kost;
 • čašica;
 • fibula.

Nastajanje donjih udova kod ljudi dogodilo se s ciljem mogućeg daljnjeg kretanja, stoga je zdravlje svakog zgloba važno kako se ne bi dogodilo trenje i mišići nisu ozlijeđeni.

Struktura meniskusa

Meniskus je brtva materijala hrskavice koja služi kao zaštita zgloba i služi kao omotač. Osim donjih ekstremiteta, ovaj se element koristi iu čeljusti, ključnoj kosti i prsima.

Postoje dva tipa ovog elementa u zglobu koljena:

Ako dođe do oštećenja tih elemenata, najčešće dolazi do oštećenja meniskusa, budući da je to najmanje pokretno, treba odmah koristiti pomoć liječnika, inače možete dugo hodati na štakama kako biste ozdravili.

Funkcije donjih ekstremiteta

Glavne značajke:

 • Reference. Posebna fiziologija nogu omogućuje osobi da normalno stoji i održava ravnotežu. Poremećaj funkcije može nastati zbog banalne bolesti - ravnih stopala. Zbog toga se može pojaviti bol u kralježnici, tijelo će se dugo umoriti od hodanja.
 • Proljeće ili amortizacija. Pomaže ublažiti ljudske pokrete. Izvodi se zahvaljujući zglobovima, mišićima i posebnim jastučićima (menisci), koji omogućuju omekšavanje pada, izvršavajući učinak proljeća. To znači da se oštećenje ostatka kostura tijekom kretanja, skakanja, trčanja ne događa.
 • Motor. Pomiče osobu uz pomoć mišića. Kosti su svojevrsne poluge koje aktiviraju mišićno tkivo. Važna značajka je prisutnost velikog broja živčanih završetaka kroz koje se prenosi signal pokreta u mozak.

Kosti donjih udova

Ima mnogo kostiju, ali većina njih je integrirana u sustav. Razmatranje malih kostiju odvojeno nema smisla, jer se njihova funkcija izvodi samo ako rade u kompleksu.

bedro

Kuk je područje između koljena i zgloba kuka. Ovaj dio tijela svojstven je ne samo ljudima, nego i mnogim pticama, kukcima i sisavcima. U podnožju kuka nalazi se najduža tubularna (femurna) kost u ljudskom tijelu. Oblik je sličan cilindru, površina na stražnjoj stijenci je gruba, što omogućuje da se mišići pričvrste.

U donjem dijelu bedra postoji mala podjela (medijalni i lateralni kondili), koji omogućuju da se ovaj dio bedra pričvrsti za koljeno sa pokretnom metodom, tj. Da nastavi obavljati glavnu funkciju kretanja bez prepreka.

Mišićna struktura strukture sastoji se od tri skupine:

 1. Prednja. Omogućuje savijanje i savijanje koljena do kuta od 90 stupnjeva, što osigurava visoku pokretljivost.
 2. Medijalni (srednji dio). Presavijte donji ekstrem u zdjelici, pokretu i rotaciji bedra. Također, ovaj mišićni sustav pomaže pokretu u zglobu koljena, pružajući određenu potporu.
 3. Stražnji. Pruža fleksiju i produžetak noge, obavlja rotaciju i kretanje tibije, također doprinosi rotaciji tijela.

cjevanica

Područje potkoljenice počinje blizu koljena i završava na početku stopala. Struktura ovog sustava je vrlo komplicirana, jer se pritisak na gotovo cijelo tijelo osobe provodi na potkoljenici, a niti jedna posuda ne bi trebala ometati kretanje krvi, a završetci živaca bi trebali normalno funkcionirati.

Tele pomaže u sljedećim procesima:

 • produžetak / fleksija prstiju, uključujući palac;
 • provedba funkcije kretanja;
 • ublažiti pritisak na stopalo.

Stop stop

Stopalo je najniži ekstremitet u ljudskom tijelu, a ima individualnu strukturu. U nekim prstima vrhovi prstiju su u istoj razini, u drugima se palac ispupče, u trećem se ravnomjerno pomiče do malog prsta.

Funkcije ovog ekstremiteta su ogromne, jer noga može izdržati konstantno dnevno opterećenje od 100-150% ljudske tjelesne mase. To je pod uvjetom da u prosjeku hodamo oko šest tisuća koraka dnevno, ali rijetko osjećamo bol u području stopala ili potkoljenice, što ukazuje na normalno funkcioniranje ovih donjih udova.

Noga vam omogućuje:

 • Držite ravnotežu. Ona je pokretna u svim ravninama, što pomaže da se odupre ne samo na ravnoj površini, već i na nagnutoj.
 • Izvršite odbijanje od tla. Noga pomaže u održavanju ravnoteže tjelesne težine, dok vam omogućuje kretanje u bilo kojem smjeru. Korak se događa upravo zbog toga, nakon čega se cijelo tijelo osobe počinje pomicati. Stopalo - glavna točka potpore.
 • Smanjite pritisak na ostatak skeletnog sustava, djeluje kao amortizer.

zglobovi

Spoj je mjesto gdje se spajaju dvije ili više kostiju, koje ne samo da ih drže zajedno, već i osiguravaju mobilnost sustava. Zahvaljujući zglobovima, kosti tvore jedan kostur, osim što su vrlo pokretne.

Zglob zgloba

Zglob kuka je mjesto gdje je zdjelično područje pričvršćeno za tijelo. Zahvaljujući acetabulumu, osoba obavlja jednu od najvažnijih funkcija - pokret. U tom području mišići su fiksni, što dovodi do daljnjih sustava. Struktura je slična ramenom zglobu i zapravo obavlja slične funkcije, ali samo za donje ekstremitete.

Funkcije zgloba kuka:

 • sposobnost kretanja bez obzira na smjer;
 • pružanje podrške osobi;
 • olovo i odljevci;
 • provođenje rotacije bedra.

Ako ignorirate ozljede u području zdjelice, ostatak tjelesnih funkcija postupno će se poremetiti, jer unutarnji organi i ostatak kostura pate od nepravilne amortizacije.

Zglob koljena

Oblikovan je zglob koljena:

 • zglobna kapsula;
 • živce i krvne žile;
 • ligamenti i menisci (površina zglobova);
 • mišiće i nepokretne tetive.

Uz pravilno funkcioniranje zgloba koljena, čašica treba kliziti zbog udubljenja u strukturi prekrivenoj hrskavičnim materijalom. Kod oštećenja kosti su ozlijeđene, mišićno tkivo se briše, osjećaju se jaki bolovi i stalno pečenje.

Zglob gležnja

Sastoji se od muskuloskeletnih tetivnih formacija, ovaj dio donjih ekstremiteta je gotovo nepokretan, no ostvaruje vezu između zgloba koljena i zglobova stopala.

Spoj omogućuje:

 • obavljaju širok raspon različitih pokreta stopala;
 • osigurati vertikalnu stabilnost osobe;
 • skočiti, trčati, izvoditi određene vježbe bez rizika od ozljede.

Područje je najosjetljivije na mehanička oštećenja zbog niske pokretljivosti, što može dovesti do prijeloma i potrebe za održavanjem mirovanja dok se koštano tkivo ne obnovi.

Nožni zglobovi

Osigurati pokretljivost kostiju stopala, od kojih je točno 52 na obje noge.

To je oko četvrtine ukupnog broja kostiju u ljudskom tijelu, tako da je zglob u ovom području donjih udova konstantno napet i obavlja vrlo važne funkcije:

 • regulirati ravnotežu;
 • dopustiti da noga savije i smanji opterećenje;
 • oblikuju čvrstu osnovu stopala;
 • stvorite maksimalnu podršku.

Oštećenja stopala javljaju se rijetko, ali svaka ozljeda popraćena je bolnim osjećajima i nemogućnošću kretanja i prijenosa tjelesne težine na noge.

Mišići i tetive

Cijeli mišićni sustav donjeg pojasa je podijeljen u sekcije:

Tetive - nepokretni dio koji povezuje mišiće i osigurava njihovo normalno funkcioniranje i čvrstu povezanost s kostima.

Mišići spadaju u dvije kategorije:

Mišići nogu i stopala omogućuju vam da:

 • savijte koljeno;
 • ojačati položaj stopala i njegovu potporu;
 • savijte nogu u gležnju.

Glavni zadatak mišića je da kontrolira kosti, kao neku vrstu poluga, stavljajući ih u akciju. Mišići nogu su jedan od najjačih u tijelu, jer čine osobu hodajući.

Arterije i vene donjih ekstremiteta

Donji udovi su pod velikim stresom, stoga je potrebno stalno hraniti mišiće i osigurati snažan protok krvi, koji sadrži hranjive tvari.

Sustav vena donjih ekstremiteta odlikuje se grananjem, postoje dvije vrste:

 • Duboke vene. Osigurati odljev krvi iz područja donjih ekstremiteta, ukloniti već filtriranu krv.
 • Površne vene. Omogućite dotok krvi u zglobove i mišićno tkivo, osiguravajući im esencijalne tvari.

Mreža arterija je manje raznolika od venske, ali je njihova funkcija iznimno važna. U arterijama krv teče pod visokim tlakom, a zatim se sve hranjive tvari prenose kroz venski sustav.

Ukupno postoje 4 vrste arterija u donjim ekstremitetima:

 • ilijačna;
 • butina;
 • potkoljeni;
 • arterije noge.

Glavni izvor je aorta, koja ide ravno iz područja srčanog mišića. Ako krv ne cirkulira pravilno u donjim ekstremitetima, bolni osjeti će biti prisutni u zglobovima i mišićima.

Živci donjih ekstremiteta

Sustav živaca omogućava mozgu da prima informacije iz različitih dijelova tijela i pokreće mišiće, smanjuje ih ili, naprotiv, širi. Obavlja sve funkcije u tijelu i ako je oštećen živčani sustav, cijelo tijelo pati potpuno, čak i ako ozljeda ima lokalne simptome.

U inervaciji donjih ekstremiteta postoje dva nervna pleksusa:

Femoralni živac je jedan od najvećih u području donjih ekstremiteta, što ga čini najvažnijim. Zahvaljujući ovom sustavu, upravljanje nogama, izravno kretanje i ostali mišićno-koštani činovi.

Ako se pojavi paraliza femoralnog živca, cijeli sustav ispod ostaje bez povezanosti sa središnjim živčanim sustavom (središte živčanog sustava), tj. Dolazi trenutak kada postaje nemoguće kontrolirati noge.

Stoga je važno održati netaknuti i netaknuti živčani pleksus, spriječiti njihovo oštećenje i održati stalnu temperaturu, izbjegavajući kapi u tom području donjih ekstremiteta.

Pregled kostiju i zglobova donjih ekstremiteta

Kada se pojave prvi simptomi ozljeda u donjim ekstremitetima, odmah treba postaviti dijagnozu kako bi se problem otkrio u ranoj fazi.

Prvi simptomi mogu biti:

 • pojavu boli u vučnom mišiću;
 • opća slabost nogu;
 • grčevi živaca;
 • konstantno stvrdnjavanje različitih mišića.

Istodobno, ako postoji i mala bol na neprekidnoj osnovi, ona također ukazuje na moguću štetu ili bolest.

Opći pregled

Liječnik provjerava donje udove zbog vidnih abnormalnosti (povećanje patele, tumora, modrica, krvnih ugrušaka, itd.). Stručnjak traži od pacijenta da učini neke vježbe i kaže da li će se osjećati bol. Na taj se način otkriva područje gdje je bolest moguća.

goniometry

Goniometrija je dodatni pregled donjih ekstremiteta primjenom suvremene tehnologije. Ova metoda omogućuje identificiranje odstupanja u amplitudi oscilacija zglobova i čašice. To jest, ako postoji bilo kakva razlika od norme, postoji razlog za razmišljanje i početak provođenja daljnjih istraživanja.

Radiološka dijagnostika donjih udova

Postoji nekoliko vrsta dijagnoze zračenja:

 • Rendgenski. Snima se snimka u kojoj možete zamijeniti oštećenja skeleta. Međutim, ne treba misliti da rendgenski snimci otkrivaju samo pukotine i prijelome, u nekim slučajevima se mogu uočiti šupljine, problem povezan s nedostatkom kalcija u tijelu.
 • Artografija je slična prethodnoj metodi, međutim, slike se uzimaju ispupčene na području koljenskog zgloba kako bi se provjerio integritet meniskusa.
 • Kompjutorizirana tomografija je moderna i skupa metoda, ali iznimno učinkovita, jer je pogreška točnosti mjerenja samo milimetar.
 • Radionuklidne metode. Oni pomažu stručnjaku da prepozna patologije u području donjih udova i zglobova.

Postoje dodatne metode istraživanja, imenovane privatno:

 • ultrazvučni pregled (ultrazvuk);
 • magnetska rezonancija (MRI).

Međutim, unatoč učinkovitosti nekih metoda, najpouzdanije rješenje bilo bi kombinirati nekoliko kako bi se smanjila mogućnost ne primijetiti bolest ili ozljedu.

zaključak

Ako osoba primijeti bilo kakve čudne osjećaje u donjim ekstremitetima, trebate odmah provesti istraživanje u jednoj od gradskih klinika, inače simptomi mogu postati ozbiljniji i dovesti do bolesti koje će liječiti više od godinu dana.

Anatomija noge iznad i ispod zgloba koljena

Sa stajališta anatomije, donji ekstremitet rijetko zanima ljude koji imaju malo znanja u ovom području. Obična osoba najčešće predstavlja nogu kao jedan niz mekih tkiva koja okružuje neke velike kosti. Jedino područje za razumijevanje je koljeno - ali njegovo proučavanje obično je ograničeno na vanjske referentne točke. Većina ljudi iz svih struktura ovog zgloba naziva se patela.

Stoga je potrebno detaljnije razmotriti pitanje anatomije donjeg ekstremiteta - točnije njegov dio, koji uključuje bedro i potkoljenicu. Važno je ne samo odrediti njihove točne granice, nego i razumjeti unutarnju strukturu. Ovaj dio noge je samo izvana nezamjetljiv - unutar njega se nalaze najveće anatomske strukture u tijelu.

I svi su na bedru, što je najvažnija potporna struktura tijela. Ovaj popis uključuje elemente kostura, kao i meka tkiva - femur, bedreni živac, veliku venu safene. Ali ove formacije nisu izolirane - na bedru i potkoljenici su jedna cjelina, koja se razlikuje samo po veličini. Stoga, velike dijelove donjeg ekstremiteta treba smatrati integralnom strukturom, samo funkcionalno podijeljenom zglobom koljena.

bedro

Ovaj dio tijela ima oblik krnjeg stošca - vrh je koljeno, a baza glatko graniči s tijelom. Ovaj izgled je zbog strukture mekih tkiva - gornji dio bedra sadrži veliki broj mišića. U donjem dijelu mišića već glatko prelaze u široke i jake ligamente, zbog čega se smanjuje volumen udova.

Kuk, kao dio tijela, ima jasne granice, iako ih obična osoba teško može ispravno istaknuti. Stoga biste trebali razmisliti o tome kako se točno nalazi u odnosu na tijelo i tibiju:

 1. Gornja granica nije poprečna duž cijele duljine - naprijed, prolazi uzduž kožnih ingvinalnih nabora koji se kreću koso prema dolje. Na boku, noga je ograničena od tijela uzduž crte koja je povučena kroz ilijačni grb. Iza granice već poprima poprečni smjer, prolazeći u glutealnom naboru. Njegov ukupni unutarnji smjer odgovara ravnini kroz zglob kuka.
 2. Donja granica bedra nema takve strukturne značajke, a izračunava se jednostavno u odnosu na čašicu. Određuje se gornji stup čašice, nakon čega se okomita linija drži 5 centimetara više.

Poznavanje ispravnih granica bilo kojeg dijela tijela omogućuje liječniku da točno procijeni lokalizaciju patoloških procesa, a također pomaže u lakom pronalaženju velikih krvnih žila ili živaca u njihovoj projekciji.

Kostur

Sva statička i funkcionalna opterećenja u ovom dijelu tijela preuzima jedna kost, femoralna kost. To je najveća nedjeljiva struktura mišićno-koštanog sustava u svim aspektima - veličina i težina. Prema anatomskoj klasifikaciji, femur ima tubularnu strukturu, koja je karakteristična za najopterećene i čvrste formacije u kosturu.

Budući da se radi samo o jednom potpornom elementu gornjeg segmenta noge, on mora preuzeti interakciju sa svim mekim tkivima. Dakle, femur ima prilično zanimljivu strukturu:

 • Gornji dio se sastoji od glave i vrata, koji su dio zgloba kuka. U odnosu na segmente koji leže ispod, nalaze se pod blagim kutom. Takav uređaj pruža ne samo dobru potporu, već i povećava količinu pokreta u spoju.
 • Nadalje, vrat ide u veliku, grudastu formaciju - veliku i malu kosu bedra. Oni su mjesto vezanja mišića gluteusa.
 • Zatim počinje najveći i najduži segment - tijelo kosti. Ima karakterističnu cjevastu strukturu, koja se neznatno širi u donjem dijelu. Na njegovoj stražnjoj površini nalazi se gruba crta - područje fiksacije za neke mišiće bedra.
 • Donji dio je zaobljen nastavak - podijeljen je po širokoj šupljini. Ti se dijelovi nazivaju kondili - oni su obično prekriveni zglobnom hrskavicom i tvore gornju polovicu zgloba koljena.

Glava i vrat femura imaju relativno izoliranu opskrbu krvlju, što utječe na brzinu zacjeljivanja kada su oštećeni.

Mekano tkivo

Između kože s masnim tkivom i mišićnim tkivom potkoljenice nalazi se još jedno veliko obrazovanje - fascija femura. Riječ je o velikom slučaju vezivnog tkiva koji skuplja sve mišiće prednje i bočne podjele u jedan veliki snop. Vanjska izdržljiva oplata daje im potrebnu podršku, omogućujući im da rade učinkovitije i skladnije.

Unutar snopova mišića nalaze se i tetive septa koje ih dijele u tri skupine. U isto vrijeme, svaki od njih, istovremeno smanjujući, izvodi određenu količinu pokreta:

 1. Prednju skupinu čine dva duga i snažna mišića - krojački i kvadriceps mišići bedra. Njihova je svrha savijati nogu u zglobu kuka, a također i savijati koljeno. Kvadriceps mišić u donjem dijelu formira snažnu i široku tetivu koja prolazi kroz čašicu do potkoljenice.
 2. Stražnju skupinu čine tanki i dugi mišići - biceps, semimembranosus i semitendinosus mišić. Oni, naprotiv, izvode proširenje zgloba kuka i fleksiju u zglobu koljena. A sa fiksnim nogama, njihovo smanjenje omogućuje povratak tijela s položaja nagiba.
 3. Unutarnju skupinu čine mali kratki mišići - češalj i tanki mišić, te veliki, kratki i dugi aktuatori. Kao rezultat njihovog dobro koordiniranog rada, kuka se dovodi i rotira prema van.

Osobitost mišića bedara je njihova dvostruka svrha - zauzimaju snažno statičko i dinamičko opterećenje, često kombinirano.

Plovila i živci

Velika većina tih formacija nalazi se u prostoru koji se nalazi između prednje i unutarnje skupine mišića. Polazeći od gornje granice, prolazi glavni vaskularni snop, koji osigurava dotok krvi u cijeli donji ud. Živci su podijeljeni prema suprotnom principu - najveći od njih, naprotiv, prolazi u stražnjem dijelu bedra.

Općenito, položaj krvnih žila i živčanih snopova je tipa trupa, karakterističan za tako veliki segment ekstremiteta. Stoga ih treba razmotriti unutar tih autocesta:

 • Arterijske žile predstavljaju veliku femoralnu arteriju koja prolazi do ekstremiteta iz karlične šupljine. Ide u intermuskularni utor duž unutarnjeg dijela bedra, odustaje od duboke grane kako bi hranio gotovo sve gore navedene mišiće. Glavno deblo tik iznad koljena ulazi duboko u meko tkivo, prodire u poplitealnu fosu i odlazi na nogu.
 • Venski se sustav sastoji od dva dijela - najdublji je femoralna vena, a velika vena safena je površinska posuda. Nešto ispod ingvinalnog nabora, spajaju se u zajedničku venu koja se širi u zdjeličnu šupljinu.
 • Inervacija bedra osigurana je s dva sustava živaca smještenih na suprotnim stranama. Zajedno sa žilama na unutarnjoj površini dolazi femoralni živac. Iza njega prolazi najsnažnija slična struktura u tijelu - bedreni živac.

Glavna vrsta opskrbe krvlju i inervacije čini noge ranjivim na ozljede, jer cijeli ud je oštećen ako je posuda ili živac oštećen.

Zglob koljena

Ovaj prilično velik i složen zglob ne može se zanemariti - to je ujedno i granica i vezni element između potkoljenice i bedra. Stoga biste trebali razmotriti sve strukture uključene u njegov sastav:

 • Postoje samo dva glavna koštana elementa u zglobu koljena - kondilovi bedrene kosti i zglobna površina tibije. Oni nose glavni teret u mirovanju i tijekom kretanja.
 • No, tu je i dodatna kost - čašica (zbog vanjskih kontura nazvanih patela), koja igra važnu dinamičku ulogu u zglobu.
 • Unutar zglobne šupljine nalaze se meniskusi - dvije polumjesečne hrskavične ploče koje osiguravaju čvrsti kontakt zglobne površine kostiju. Oni također osiguravaju dobar učinak amortizacije.
 • Dovršite cijeli dizajn ligamenata - okružuju koljeno sa svih strana, a čak su i prisutni unutar šupljine. Njihov raznolik položaj i smjer pružaju spoj s dobrom snagom i pokretljivošću.

Točke vezivanja mišića potkoljenice i bedra nalaze se u područjima iznad ili ispod zgloba koljena. Unatoč činjenici da se oni često preklapaju međusobno, negativni učinak se ne događa. Naprotiv, ova struktura osigurava stabilizaciju rada svih mišića na nozi između njih.

cjevanica

Ovaj segment donjeg ekstremiteta u vanjskoj i unutarnjoj strukturi vrlo je sličan bedru. Jedina značajna razlika je broj kostiju u njihovom sastavu. Na potkoljenici potporne strukture predstavljaju dva slična elementa - tibialnu i fibulnu kost. Ali bit ostaje ista - samo jedan od njih nosi glavno opterećenje, prebacujući ga u podnožje.

Granica između kuka i tibije nije u kontaktu - zglob koljena potpuno razdvaja te strukture. Stoga bismo trebali obraditi ovo pitanje:

 1. Gornja granica tibije sasvim je jasna - to je okomita ravnina. Prolazi kroz crtu nacrtanu 5 centimetara ispod donjeg ruba čašice.
 2. Donja granica ima nekoliko jasnih oznaka koje odvajaju potkoljenicu od stopala. Najosnovnije i čak vidljive vanjske formacije su gležnjevi. Ove izbočine kostiju, smještene neposredno iznad stopala, posljednji su dijelovi kosti noge. Njihov donji pol je polazna točka - od njega se izvlači prednja i stražnja površina koso uzlaznih linija, pri čemu se daje jasna granica.

Mnogi ljudi pogrešno pripisuju gležnje elementima stopala, iako su te koštane strukture anatomski i funkcionalno sastavni dio noge.

Kostur

Nosivi okvir ovog dijela nogu sastoji se od dvije kosti odjednom, između kojih je opterećenje ravnomjerno raspoređeno, unatoč njihovoj različitoj veličini. Ova značajka je posljedica velikog broja mekih tkiva, koja potpuno snižavaju razliku u veličini u donjem dijelu noge. Stoga, pri kretanju, pritisak u donjem dijelu kostiju opaža isti.

Budući da svaka od njih igra određenu ulogu u anatomskoj strukturi tibije, oni se znatno razlikuju po strukturi. Stoga je potrebno razmotriti neke njihove značajke:

 • Tibialna kost zauzima prednji i unutarnji položaj na tibiji - to su njegove konture koje prodiru kroz kožu. U gornjem dijelu ima zadebljanje koje formira donju polovicu zgloba koljena. Neposredno ispod nje (ispod patele) je tuberosity - mjesto vezivanja mišića. Zatim dolazi glavni cjevasti dio, koji na dnu glatko prelazi u drugi zadebljanje - zglobnu površinu i unutarnji gležanj.
 • Fibularna kost na donjoj nozi nalazi se vani, blago se skrivajući u gornjem dijelu iza moćnog "susjeda". Ne sudjeluje u formiranju zgloba koljena, već se s jakim ligamentima povezuje samo s tibijom. Tada također prolazi u cjevasti tanki dio, završavajući na dnu s zadebljanjem - vanjskim gležnjem.

Gležanj se često naziva omiljenim mjestom za prijelome - oštar prijelaz iz uskog dijela kosti u produžetak pridonosi nastanku oštećenja na tom području.

Mekano tkivo

Svi mišići nogu, kao i na bedru, zatvoreni su u izdržljive školjke vezivnog tkiva, osiguravajući njihov izolirani rad. No, zbog male veličine područja, ne pokrivaju nekoliko skupina mišića odjednom, već zadržavaju samo pojedine formacije. Ova značajka je posljedica povezanosti s stopalom - pojedinačni mišići osiguravaju mobilnost i za sebe i za prste.

Za praktičnost, svi mišići također su podijeljeni u tri skupine, uzimajući u obzir položaj slučajeva, kao i njihove vlastite funkcije. Ovom podjelom oni još više nalikuju anatomiji bedra:

 1. Najpoznatija među njima je stražnja skupina, koja uključuje gastrocnemius i soleus mišiće tele. Njihova vlakna su usko povezana, a kada su spojena u donjem dijelu tvore snažnu Ahilovu tetivu. Funkcionalno, sa stražnjim tibialnim mišićem, kao i dugim fleksorima, oni su jedinstveni mehanizam koji osigurava plantarnu fleksiju stopala i nožnih prstiju dok se smanjuju.
 2. Prednja skupina mišića sastoji se od istog tibialnog mišića, kao i dugih prstiju ekstenzora. Kada se kontrahiraju, pružaju suprotan učinak - dorzalni nastavak stopala zajedno s prstima.
 3. Najizoliranija struktura je vanjska skupina, koja uključuje duge i kratke fibularne mišiće. Zbog svoje male veličine, ne dolaze u opreku s ostatkom mišića, već samo sa svojom kontrakcijom izvode pomoćni i stabilizirajući učinak.

Mišići nogu su vrlo neujednačeni po veličini, tako da vrlo često postoje ozljede malih mišića koji ne mogu izdržati oštro opterećenje.

Plovila i živci

Donja noga, za razliku od bedra, relativno gubi glavnu vrstu opskrbe krvlju i inervacije. Počevši od poplitealne jame, dolazi do brzog odvajanja žila i živaca u nekoliko dijelova, što približno odgovara mišićnim školjkama. Slijedom toga, u ovom području već je teško izolirati svaku strukturu velike veličine:

 • Mali dio poplitealne arterije u gornjem dijelu tibije, ostavljajući istu fossu, brzo se dijeli na dva debla. Prvi od njih je prednja tibialna arterija, koja prolazi u odgovarajuće područje kroz interosisnu membranu. Druga grana je stražnja tibialna arterija, koja također proširuje granu na peronealne mišiće.
 • Venski sustav je uređen mnogo zanimljivije - duboke vene u potpunosti odgovaraju mjestu istoimenih arterija. Ali površinski sustav uključuje dvije formacije - velike i male safene, koje se stapaju u poplitealnu fosu. Sustavi komuniciraju jedni s drugima pomoću kratkih perforirajućih vena.
 • Inervacija noge osigurana je snopovima snažnog bednog živca - tibijalne i zajedničke fibularne grane.

Unatoč značajnom odvajanju cijele vaskularne i neuronske mreže, potkoljenica je još uvijek u potpunosti ovisna o glavnom položaju tih putova na bedru. Stoga, čak i njihov najmanji poraz tamo (osobito živac) uzrokuje potpuni gubitak ili smanjenje funkcionalnosti u temeljnim odjelima.

Struktura ljudske noge ispod koljena s opisom i dijagramima + Fotografija

Gležnjački zglob u biti služi kao potpora za kostur cijelog donjeg ekstremiteta. Ovo mjesto nosi teret kada se osoba kreće, za razliku od stopala, koje drži cijelu težinu. Noga je upareni organ pokreta i potpore osobe.

Početak mišićno-koštanog sustava uzima gornji dio bedra i završava u donjem dijelu stopala.

Anatomska struktura ljudske noge

funkcije

Noga ima mnogo funkcija:

dijelovi

Ako se sjetite anatomije, noga ima tri dijela - bedro, potkoljenicu, stopalo.

bedro

Obavlja zaštitnu funkciju. Sastoji se od femura, čašice, a vrh je prekriven mišićima kvadricepsa, dvoglavim mišićima bedara i fleksorom.

cjevanica

Ima prilično jednostavnu strukturu i sastoji se od dvije kosti različitih duljina, koje imaju ime - fibularno i tibialno.

Potonji povezuje potkoljenicu i femur u mjestu koljena i drugi je po veličini u ljudskoj nozi.

Stop stop

Nastala je od mnogih malih kostiju. Noga ili đon je točka dodira s tlom. A suprotna strana ima ime - natrag.

Noga je podijeljena na 3 dijela:

 • prednji dio koji se sastoji od prstiju i jastučića za stopala;
 • srednji luk stopala. Koncepcija luka obuhvaća onaj dio stopala na kojem ne doseže tlo;
 • stražnja peta.

Noga je mnogo složenija po strukturi i ima više od 26 kostiju i 33 zglobova. Struktura stopala i ruku vrlo je slična, a razlikuju se samo po stupnju podnošljivog opterećenja. Mišići i kosti stopala su mnogo puta jači, ali se ne mogu pohvaliti pokretljivošću ruke.

Područja stopala

Noga se sastoji od sljedećih područja:

 1. prednja + stražnja strana bedra;
 2. prednje + stražnje područje koljena;
 3. prednja + stražnja regija potkoljenice;
 4. prednji + stražnji, vanjski + unutarnji član skočnog zgloba;
 5. stražnji dio stopala;
 6. potplat.

gležanj

Najveća kost je ovan. Na vrhu je blok s izbočinom povezanom kosti tibije i fibule.

Na bočnoj strani ima rast kostiju, nazvanih gležnjevi. Na svakoj površini zgloba nalazi se hijalinska hrskavica koja obavlja funkcije ublažavanja i hranjenja.

Artikulacija same strukture je složena jer se sastoji od više od dvije kosti. Obrazac ima blok.

Paketi

Ligamenti gležnja imaju veliku ulogu. Ograničavaju kretanje u zglobu, štite ga i čuvaju koštane strukture jedna s drugom.

Općenito, postoje tri skupine:

 1. obavlja povezujuću funkciju između kosti noge. Uključuje sljedeće pakete:
  - niže, sprečavajući unutarnju rotaciju kosti;
  - donja prednja fibula, koja ne daje stopalo, okreće se prema van;
  - interosseous;
  - poprečna, stopica za zaključavanje.
 2. deltoidni ligament, koji predstavlja vanjska lateralna vlaknasta vlakna koja jačaju vanjski rub. Ovo je:
  - peta;
  - prednji ovan;
  - stražnji ovan.
 3. sprečavajući klizanje kostiju. Ova skupina potječe iz unutarnjeg gležnja i sastoji se od:
  - tibijalni kardinalni ligament;
  - tibijalna navikularna;
  - prednji ram;
  - stražnji ovan.

Mišići potkoljenice

Donji dio nogu sastoji se od 20 mišića odgovornih za podizanje, spuštanje, kretanje nogu i nožnih prstiju. Veliki broj mišića počinje u stražnjem dijelu koljena i ima kraj u području stopala. Oni su ti koji pokreću nogu. Svaki mišić ima svoju svrhu i funkciju.

Donji dio noge ima tri skupine mišića:

 1. prednji dio, odgovoran za proširenje stopala i nožnih prstiju;
 2. vanjski, pogoni vanjski rub stopala;
 3. natrag, omogućujući vam da pomaknete stopalo i prste.

Najjači mišić je tele. Njezin početak je na petoj kosti stopala, na kojoj drži tetivu pete.

Telad se sastoji od dva mišića - gastrocnemius i soleus. Gastrocnemius je veliki mišić s izbočinama formiranim iz dva dijela, koji tvore romb. Drugi, soleus je potpuno ravan i skriva gastrocnemius.

Prilikom hodanja, trčanja ili drugog pokreta nogu, mišić potkoljenice zateže petu, zbog čega noge idu.

Važan dio je Ahilova tetiva, koja se odmah povećava na tri mišića - gastrocnemius, plantar i soleus. Zbog te tetive osoba može trčati, skakati, hodati i kretati se. Taj je dio često podložan istezanju i kidanju.

funkcionalnost

Cjevanica je dizajnirana za pružanje potrebne pokretljivosti pri hodu. Mišići zglobova rade skladno i izvode produžetak, fleksiju, rotaciju gležnja i također stvaraju jastuk.

Dotok krvi

Spajanje tibije i peronealne kosti nalazi se ispod koljena.

Hrani donju nogu kroz tibijalne arterije - stražnje i prednje, počevši ispod koljena.

Arterije se granaju i omataju na sve strane.

Uz arterije su vene. Krv cirkulira unutarnjim i vanjskim mrežama, tvoreći tibijalne i safenske vene.

Dijagnoza bolesti

Gležanjski zglob može biti oštećen ili imati defekt. Da biste prepoznali problem, prepišite dijagnostički postupak. Može se sastojati od:

 • SAD. Ova dijagnostička metoda se rijetko koristi zbog male veličine skočnog zgloba. Ali, to vam omogućuje da otkrijete strano tijelo, oticanje, zbog nakupljanja krvi u zglobnoj vrećici i pregleda ligamenata.
 • Artroskopija. Minimalno invazivna dijagnostika umetanjem video kamere u kapsulu.
 • Rendgenski. Najekonomičniji način. Dopušteno fotografiranje u različitim projekcijama. Može identificirati tumor, prijelom, dislokaciju i druge procese.
 • MR. Najbolji tip dijagnoze za stanje Ahilove tetive, ligamenata, hrskavice. Skupa, ali vrlo učinkovita.
 • Kompjutorska tomografija. To će pomoći u procjeni stanja zgloba. Smatra se najtočnijim istraživanjem artroze, tumora i fraktura.

patologija

Nažalost, gležanj može biti ozlijeđen ili sklon razvoju bolesti.

Uobičajeni problemi su:

 1. Osteoartritis koji se javlja na pozadini nedostatka kalcija, traume, snažnog opterećenja hrskavice i kostiju. Zbog toga se na kostima pojavljuju izdanci, nazvani osteofiti, i nose probleme s pokretljivošću. Postoje bolovi, ukočenost, u pravilu ne, ali se postupno gubi pokretljivost gležnja. Liječenje se provodi u kombinaciji s fizioterapijom i vježbanjem. Ali, ako je deformacija vrlo ozbiljna, tada će biti potrebna operacija.
 2. Artritis, upalni proces. Može biti s reumatoidnim artritisom, gihtom, unesenim u šupljinu infekcije. Karakterizira ga bol od jutra do noći. Ako se pomaknete, bol je manje vidljiva. Diklofenak, gnoj, Ibuprofen, masti i gelovi pomoći će u borbi protiv simptoma. Potrebno je potražiti liječenje kod reumatologa, koji može odrediti infektivni artritis, koji je opasan za oštećenje zglobnih zglobova. S tom dijagnozom pacijent je hospitaliziran u bolnici.
 3. Ozljede. Tetive, kosti, ligamenti mogu biti oštećeni. Znakovi sami - oticanje, bol, ukočenost i nemogućnost stupanja na stopalo. Prva pomoć je nanošenje leda na mjesto lezije, odmor i posjet liječniku.
 4. Puknuće tetive. To se događa u jesen, sportsko preopterećenje. Noga se ne može ispraviti i nije moguće staviti nogu na nožne prste. Edem se pojavljuje zbog nakupljene krvi, a svaki pokret uzrokuje bol. S takvom patologijom je potrebna kirurška intervencija.

Važno je razumjeti da živčani sustav ima izravan učinak na kontrolu mišića. A ako su u mirovanju, onda s vremenom počinju atrofirati.

Ali, ako su zglobovi stalno u radu, to je također loše - dolazi do iscrpljenosti. Međutim, nakon odmora, izvedba je potpuno obnovljena. Prema tome, prema preporukama liječnika, težak fizički rad mora nužno imati stanke.